Ponuka prednášok pre školské zariadenia (MŠ, ZŠ, SŠ)

Ponuka prednášok na školský rok 2017/2018

 

MATERSKÉ ŠKOLY:        

Stomatohygiena = zdravé zúbky –  význam čistenia zúbkov u detí a praktický nácvik, motivačná rozprávka.

Čisté ruky = zdravie – čo hrozí deťom keď si nebudú umývať ruky.

Psí tulák –  riziká kontaktu s túlavým psom a nebezpečenstvo besnoty a parazitov.

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY:       

1.stupeň

Stomatohygiena= zdravé zúbky – význam čistenia zúbkov u detí a praktický nácvik, motivačná rozprávka. Deti potrebujú zubné kefky. Určené pre 1. triedy.

Psí tulák (nové) riziká kontaktu s túlavým psom a nebezpečenstvo besnoty a parazitov. Určené pre 1. triedy.

Chrbtica školákasprávne držanie tela, správne sedenie, s praktickým nácvikom cvikov, ktoré pomáhajú uvoľneniu chrbtice pri dlhodobom sedení. Určené pre 3. a 4. triedy.

Zdravá životospráva – zdravá výživa, význam pohybu.

Prevencia fajčenia –  zdravotné riziká fajčenia. Určené pre 4. triedy.

 

2.stupeň

Prevencia závislostí – alkohol, drogy, gemblerstvo a riziká s tým spojené. Určené pre 7. až 8. ročníky.

Prevencia fajčenia – zdravotné riziká fajčenia, využitie DVD “Kým stúpa dym“. Určené pre 8. a 9. triedy.

Alkohol metla ľudstva alebo prevencia alkoholizmu – zdravotné a sociálne riziká nadmernej konzumácie alkoholu. Určené pre 8. a 9. triedy.

Hrou proti AIDSprevencia AIDS hrou, s využitím panelov zameraných na prenos, ochranu, život s AIDS a informácie o ochorení. Určené pre 9. triedy.

Zdravý životný štýl (nové) zdravá výživa, pohybová aktivita, pitný režim, prevencia mentálnej anorexie a bulímie. Určené pre 7. – 9. triedy.

 

STREDNÉ ŠKOLY           

Škodlivosť fajčenia –  zdravotné riziká fajčenia, využitie DVD “Kým stúpa dym“.

Alkohol metla ľudstva alebo prevencia alkoholizmu – zdravotné a sociálne riziká nadmernej konzumácie alkoholu.

Riziká nadmernej konzumácie alkoholu a konopných drog

Hrou proti AIDSprevencia AIDS hrou, s využitím panelov zameraných na prenos, ochranu, život s AIDS a informácie o ochorení.

Riziká nechráneného sexu – sexuálne prenosné ochorenia, rakovina krčka maternice + očkovanie, VHB a VHC

Zdravý životný štýl zdravá výživa, pohybová aktivita, pitný režim, prevencia mentálnej anorexie a bulímie

Očkovanie a jeho význam – význam a prínos očkovania s ukážkou ochorení, ktoré sa u nás vďaka očkovaniu už nevyskytujú.(prednáška+ krátky film o ochoreniach).

 

DETSKÝ DOMOV: 

Hrou proti AIDSprevencia AIDS hrou, s využitím panelov zameraných na prenos, ochranu, život s AIDS a informácie o ochorení. (od 15 rokov).

Riziká nechráneného sexu –  sexuálne prenosné ochorenia, rakovina krčka maternice + očkovanie, VHB a VHC (od 15 rokov).