Ponuka pre zamestnávateľov

VYŠETRENIA A PORADENSTVO JE BEZPLATNÉ

Pre zamestnávaťeľov ponúkame možnosť využitia mobilnej poradne zdravia v priestoroch firmy/fabriky v doobedňajších hodinách (začíname zvyčajne od 7:30- 8:00). Vyšetrenie trvá asi 10 – 15 minút. Za výjazd je možné vyšetriť za deň cca 20 klientov.

 Vyšetrenie v základnej poradni pozostáva z merania krvného tlaku, odberu kapilárnej krvi a následného stabovennia glukózy, celkového cholesterolu, triaglyceridov, HDL „dobrého“ cholesterolu na analyzátore Reflotron. Následne klient absolvuje antropometrické vyšetrenie, ktoré zahŕňa meranie výšky, hmotnosti, obvodov pása a bokov. Pri následom vyšetrení sa zistí rodinná, osobná, fajčiarska, farmakologická a u žien aj gynekologická anamnéza klienta, jeho stravovacie návyky a frekvencia pohybovej aktivity.

Zíslané údaje budú zaznamenané do databázy programu „Test zdravé srdce“, v ktorom sa vykonáva aj ich vyhodnotenie a stanovenie celkového rizika vzniku srdcovo cievnych chorôb klienta.

 

Poučenie klientov pred vyšetrením

·         na odber krvi je potrebné prísť na lačno

·         dostatočný príjem tekutín

·         ak klient užíva lieky, užije ich v obvyklom čase, ale je potrebné ich zapiť len častou vodou

·         večer pred  vyšetrením je vhodná ľahšia večera bez sladkostí

 

Technické požiadavky na vybavenie priestoru, kde bude prebiehať vyšetrovanie:

·         pripojenie na elektickú sieť (PC a stroj Reflotron)

·         jednu väčšiu alebo dve menšie miestnosti (na vyšetrovanie)

·         2 stoly a stoličky