Tlačivá žiadostí, Správne poplatky, Prevádzkové poriadky


TLAČIVÁ ŽIADOSTÍ: 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

Žiadosť o vyjadrenie (expertíza)

 

Informácia: 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia alebo Žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 52 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov má povinnosť podať iba právnická osoba alebo fyzická osobapodnikateľ.  Pre fyzickú osobu táto povinnosť zo zákona nevyplýva.

Žiadosť-o-OSV-1-2018

Žiadosť-o-opravnú-skúšku-2018

Žiadosť o zotavovacie podujatie


 

Správne poplatky k žiadostiam


 

VZORY PREVÁDZKOVÝCH PORIADKOV: 

 Prevádzkový poriadok Zariadenie spoločného stravovania

Prevádzkový poriadok v zariadeniach pre deti a mládež

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia pre deti a mládež

Prevádzkový poriadok UBYTOVANIE

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia

Prevádzkový poriadok v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo