Tlačivá žiadostí, Správne poplatky, Prevádzkové poriadky

 

TLAČIVÁ ŽIADOSTÍ: 

 

Žiadosť o vydanie rozhodutia

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

Žiadosť o vyjadrenie (expertíza)

Oznámenie o začiatku prevádzky priestorov

 

Informácia: 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 52 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov má povinnosť podať iba právnická osoba alebo fyzická osobapodnikateľ.  Pre fyzickú osobu táto povinnosť zo zákona nevyplýva.

 

Žiadosť o vydanie osvedčenia

Žiadosť o opravnú skúšku

Žiadost o zotavovacie podujatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správne poplatky k žiadostiam