Poradňa HIV/AIDS

hiv

 Vykonávame anonymný odber krvi na vyšetrenie protilátok anti–HIV.

Prevádzkujeme poradenstvo k problematike HIV a AIDS, v prípade rizika nákazy je možné previesť diagnostický test na zistenie protilátok anti-HIV.

 


 Konzultačné hodiny:


·         telefón: 043/ 55 04 825, 55 04 831, 58 65 017


  • Utorok: 10.00 – 12.00, prípadne aj iný deň po telefonickom dohovore


  • MUDr. Katarína Ranostajová

 


·         e-mail: dk.epd@uvzsr.sk, dk.ranostajova@uvzsr.sk

Odber krvi na vyšetrenie protilátok proti HIV


je jedinou spoľahlivou metódou k dôkazu prítomnosti vírusu získanej ľudskej imunodeficiencie – HIV (Human ImmunoDeficiency Virus) v organizme človeka. Vyšetrenie zo slín je len orientačné a nedajú sa z neho vyvodzovať závery pre vyšetrovanú osobu. Vyšetrenie spočíva v zisťovaní prítomnosti protilátok proti HIV v krvnom sére. Tieto sa vytvárajú ako reakcia organizmu na vniknutie a množenie vírusu HIV. Bezpečne zistiteľné množstvo protilátok je v organizme vytvorené za 2 až 3 mesiace po vniknutí vírusu – čiže po nákaze týmto vírusom. Vyšetrovať v kratšom intervale ako 2 – 3 mesiace od možnej nákazy nemá význam.

skumavky

     

             Poskytujeme 2 možnosti vyšetrenia:

                    – platené vyšetrenie


                    – bezplatné vyšetrenie

 

 

Všetky údaje zostávajú naďalej anonymné!!!!!!!