Personálne obsadenie a kontakty oddelenia HŽP

Vedúca oddelenia:  

MVDr. Bibiana Baranovičová           tel: 043/ 5504822, 0915 468 180    dk.baranovicova@uvzsr.sk 

                                                                                                     dk.hzp@uvzsr.sk

 

Zamestnanci oddelenia:

Ing. Mária Kráľová                    tel: 043/ 5504830       dk.kralova@uvzsr.sk   dk.hzp@uvzsr.sk

Bc. Darina Ilavská                     tel: 043/ 5504834       dk.ilavska@uvzsr.sk

Mgr. Natália Šišková                 tel: 043/ 5504834        dk.siskova@uvzsr.sk          

 

HŽP sa nachádza na konci chodby na prízemí, kancelárie č.  11, 12, 13