Personálne obsadenie a kontakty HV

 Vedúca oddelenia:

 MVDr. Jana Tomášková              tel:    043/550 48 21                        mobil: 0915 347 892             


 

                                          mailová adresa: dk.hv@uvzsr.sk

                                                                 dk.tomaskova@uvzsr.sk

 

Zamestnanci oddelenia:

Mgr. Oľga  Bištiaková                                  043/550 48 38               dk.bistiakova@uvzsr.sk


Ing. Marcela Čižmárová                               043/550 48 38              dk.cizmarova@uvzsr.sk

Bc. Ľudmila Oravcová                                  043/550 48 38              dk.oravcova@uvzsr.sk


Iveta Rybáriková                                           043/550 48 38              dk.rybarikova@uvzsr.sk
 

 

e-mailová adresa: dk.hv@uvzsr.sk