Hygiena detí a mládeže

 

 

 

Personálne obsadenie a kontaktychildren

 

Predmet činnosti HDM

 

Legislatíva

 

Aktuálne informácie v HDM

Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež

 

 

 

Vzory tlačív:

 

vzor ziadosti o vydanie rozhodnutia k organizovaniu zotavovacieho podujatia                                     

 

vzor prihlášky do predškolského zariadenia

 

 

 

 

 

 

 

 zuby

 

POZRI VIDEO:  Ako čistiť zúbky