Hygiena životného prostredia

 Personálne obsadenie                                

kvapkaHZP

 

Predmet činnosti

 

Legislatíva

 

Svetový deň vody 2022 – usmernenie

 

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

podľa § 15, písm a) zákona 355/2007

podľa § 15, písm b) zákona 355/2007

podľa § 15, písm e) zákona 355/2007

 

 

 

 

 

VZORY PREVÁDZKOVÝCH PORIADKOV:

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY: 

 

 

 

 

o    Služby 

 

 

 

 

o    Vody     

 

 

 

 

VODA:

 

 

 

 

o    Pitná voda
Informačný systém SR o pitných vodách

 

 

 

 

o    Voda na kúpanie: Informačný systém SR o  vodách na kúpanie

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLÁRIÁ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

preplav letoAko bezpečne preplávať letom – leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Pitná voda

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dusičnany v pitnej vode

 

 

 

 

 

 


 

 horucavy300orez

 

    

 

  Čo robiť počas letných horúčav   Pozrite si informačný leták…

 

 


 

letne_horucavyČo by ste mali vedieť o kúpaliskách 

 

 

Na Slovensku sleduje situáciu na kúpaliskách a kvalitu vody na kúpanie na vodných plochách, využívaných na kúpanie a rekreáciu.ÚVZSR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“). Ročne sa kontroluje cca 180 umelých kúpalísk a 80 prírodných vodných plôch. Čítajte ďalej o kúpaliskách  


 

 

               Vyhodnotenie  kúpacej sezóny 2017, na prírodných a umelých kúpaliskách v regióne Orava.   

 

V rámci štátneho zdravotného dozoru /ŠZD/ boli počas kúpacej sezóny 2017 odoberané vzorky vôd z prírodných a umelých kúpalísk, u umelých bazénov kontrolované dodržiavanie ich prevádzkových poriadkov, pričom neboli zistené v tejto oblasti závažnejšie nedostatky. Čítajte viac:http://www.ruvzdk.sk/?p=6724