Hygiena výživy

 

 

 

Personálne obsadenie

Predmet činnosti

Legislatíva

RAPEX – Hlásenia výstražného systému o nebezpečných výrobkoch

 

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV – Hlásenia o škodlivých výrobkoch

 

Vzory prevádzkových poriadkov

 

 

Informácie:

 Odpad z jedální spôsobuje problémy-článok

 

 

 

 

 

 

V krčme, kde sa fajčí  Vám nesmú podať ani   zákusky a zmrzlinu, hrianky či  bagety , ale ani oriešky opražené priamo na prevádzke. 

 

 

 

 

Čítajte celý článok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novela zákona o ochrane nefajčiarov Metodické usmernenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usmernenie k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania

 

 

 

 

 

Zmeny v zdravotnej a odbornej spôsobilosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o úradnej kontrole potravín za rok 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označenie alergénov