Informácie pre cestovateľov do Dubaja a riziko v súvislosti s výskytom legionelózy

ECDC hodnotenie rizika pre cestovateľa EÚ

Od októbra 2016 do mája 2017 bol zaznamenaný zvýšený výskyt ochorenia legionárskou chorobu u turistou z Veľkej Británie, Švédska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Dánska, Belgicka, Maďarska, Českej republiky, Španielska a Švajčiarska, ktorý udávajú pobyt v Dubaji.

Z vyšetreného klinického materiálu bola potvrdená Legionella pneumophila sg 1, ST 616, ktorý sa v Európe nevyskytuje. S ohľadom na tento pokračujúci trend svedčí pre stálu prítomnosť rezervoáru nákazy v tejto lokalite. Z tohto dôvodu informujeme cestovateľov do Dubaja o preventívnych opatreniach.

Z dôvodu šírenia nákazy vodným aerosólom sa doporučuje:

  • radšej kúpať v vani ako sprchovať,
  • vyvarovať sa danému aerosólu zo sprchy, vírivky a ďalších vodných atrakcií.

 

Hlavne osoby staršie ako 50 rokov, fajčiari, osoby so zníženou imunitou, ktorá boli v Dubaji a došlo u nich k infekcii dýchacích ciest (zápal pľúc, teplota, kašeľ) v priebehu 2-10 dní po návratu do SR, by mali vyhľadať lekársku pomoc udať pobyt v Dubaji. Tieto informácie umožnia prípadnú včasnú diagnostiku a adekvátnu liečbu.

Legionárska choroba sa neprenáša z človeka na človeka, preto neexistuje riziko ďalšieho šírenia nákazy od cestujúcich z Dubaja do Európy.