Svetový deň obličiek - 9. marec

Svetový deň obličiek je globálna informačná kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o dôležitosti našich obličiek. Svetový deň obličiek sa vyhlasuje na druhý štvrtok v marci. Zameriava sa predovšetkým na zvýšenie povedomia:

  • prevencii vzniku ochorení obličiek,
  • rizikových faktoroch,
  • spôsobe života s ochorením obličiek.

Vyhlasovaná je každoročne Medzinárodnou federáciou pre ochorenia obličiek a Medzinárodnou nefrologickou spoločnosťou. Heslo tohtoročnej kampane znie: Ochorenia obličiek a obezita. Obezita je potenciálny rizikový faktor pre vznik ochorení obličiek priamo, ale aj nepriamo ako komplikácia vysokého krvného tlaku alebo cukrovky. Zhoršená funkcia obličiek následne nepriaznivo pôsobí na všetky orgány v tele.

 

Zdroj: www.who.sk

          www.ruvztn.sk