Žltá zimnica – Angola

zlta zimnivaPrvý prípad bol zistený 5. decembra 2015 v provincii Luanda. Žltá zimnica bola laboratórne potvrdená PCR metódou u troch pacientov v Národnom inštitútu pre prenosné ochorenia v Johannesburgu, Južná Afrika a v Pasterovom inštitúte Dakar, Senegal.

K 8. februáru je celkovo evidovaných 164 pravdepodobných prípadov žltej zimnici a 37 úmrtí v Angole.  Väčšina prípadov (n=138) bolo hlásených v provincii Luanda. Iné postihnuté probincie sú Cabinda, Cuanza Sul, Huambo, Huila and Uige

Žltá zimnica ja akútne hemoragické ochorenie prenášané infikovanými komármi. Až 50% ťažko postihnutých osôb bez liečby zomrie na žltú zimnicu. Ročne je hlásených 130 000 prípadov a 44 000 úmrtí vo svete, s 90% výskytom v Afrike. Nie je k dispozícii špecifická liečba. Liečba je len symptomatická zameraná na zníženie príznakov. Očkovanie je najdôležitejšia prevencia proti žltej zimnici. Od polovice roku 2015 vírus žltej zimnice bol zaznamenaný v Mali a Ghana. Okčovanie je potrebné vykonať 10 dní pred vycestovaním do krajín s výskytom Žltej zimnice.

 

Zdroj ww.who.int