Zika vírus - informácie

Zika vírus sa vyskytuje v tropických oblastiach, cirkuluje v Afrike, Severnej a Južnej Amerike, v južnej Ázii a Západnom Pacifiku. Tento vírus bol po prvýkrát identifikovaný v roku 1947 u opíc v Ugande. Následne bol vírus identifikovaný u ľudí v roku 1952 v Ugande a v Tanzánii. Mnoho rokov boli evidované sporadické prípady ochorenie ľudí v Afrike a v južnej Ázii.

K prvým väčším epidémiám došlo v roku 2007 v Mikronézii (Yap) v Pacifiku a v roku 2013 vo Francúzskej Polynézii. V roku 2015 je epidémia hlásená z Afriky (Cape Verde) a zo Strednej Ameriky, Karibiku a Južnej Ameriky, kde dosiahla úroveň pandémie.

Prenos:

K nákaze dochádza po poštípaní infikovaným komárom Aedes spp., Aedes aegypti, prípadne Aedes albopictus, hlavne v tropických oblastiach. Jedná sa o rovnaký druh komára, ktorý prenáša dengue, chikungunyu a žltú zimnicu.

Inkubační doba:

Inkubační doba nie je doposiaľ známa, ale je pravdepodobne niekoľko dní.

Príznaky:

Zika vírus zvyčajne spôsobuje mierne ochorenie; u 80 % nakazených prebieha bezpríznakovo, príznaky sa objavujú za niekoľko dní po poštípaní infikovaným komárom. Ochorenie Zika vírusom sa prejavuje miernou horúčkou a vyrážkou, zápalom spojiviek, bolesťou svalov a kĺbov, bolesťou hlavy, únavou, príznaky obvykle vymiznú za 2 až 7 dní.

Diagnostika:

Zika vírus možno určiť pomocou PCR a izoláciu vírusu zo vzoriek krvi.

Terapia:

Liečba nákazy je symptomatická, antipyretikami, prípadne analgetikami, Je nutné podávať dostatočné množstvo tekutín, doporučuje sa kľudový režim. Pokiaľ sa príznaky zhoršia, chorí by mali vyhľadať lekársku pomoc. V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna špecifická antivírusová terapia ani vakcína. Najlepšia forma prevencie je ochrana proti poštípaniu komárom.

Prevencia:

Prevencia a kontrola ochorení spočíva hlavne v znižovaní rezervoárov komárov prostredníctvom obmedzení ich zdrojov t.j. likvidácia miest rozmnožovania – liahní komárov a zníženie kontaktu medzi komármi a ľuďmi. Toto je možné vykonať pomocou repelentov; je treba nosiť oblečenie (najlepšie svetlé farby), ktoré pokryje čo najväčšiu časť tela.

K opatreniam patria aj fyzické bariéry, t.j. ochrana dverí a okien sieťkami proti hmyzu a spanie pod moskytierami. Je tiež dôležité, aby všetky nádoby, ktoré môžu zadržovať vodu, ako sú kvetináče, prázdne kontajnery či staré pneumatiky, misky na vodu pre zvieratá, v ktorých môže dokázať k rozmnožovaní komárov, boli pravidelne čistené, vyprázdňovanie, prípadne zakrytý.

Zvláštnu pozornosť a pomoc by mala byť venovaná osobám, ktoré sa nemôžu adekvátne brániť samy, ako sú malé deti, chorí alebo seniori. Odborníci doporučujú, aby boli vykonávané postreky insekticídmi.

Cestujúci do postihnutých oblastí by sa mali riadiť základnými preventívnymi opatreniami, aby sa ochránili pred poštípaním komárom.

Komplikácie ochorenia:

Vzhľadom k tomu, že pred rokom 2007 neboli zaznamenané žiadne veľké ohniská ochorenia Zika vírusom, sú informácie o komplikáciách spojených s nákazami Zika vírusom zatiaľ sporadické a často neoverené.

Počas prvej väčšej epidémie v roku 2013 – 2014 vo Francúzskej Polynézii, kedy zároveň prebiehala epidémia horúčky dengue, sa vyskytol neobvyklý nárast syndrómu Guillain-Barré. Retrospektívne vyšetrovanie v tomto zmyslu stále prebiehajú, vrátene potenciálne úlohy Zika vírusu a ďalších možných faktorov. Podobná pozorovanie spojené so zvýšeným výskytom Guillain-Barré syndrómu boli i v roku 2015 v súvislosti s epidémiou Zika vírusu v Brazílii. V roku 2015 zaznamenali zdravotnícke orgány v Brazílii tiež nárast počtu detí narodených s mikrocefálii súčasne s vypuknutím epidémie Zika vírusu v severovýchodnej Brazílii.

Zdravotné úrady v Brazílii v súčasnej dobe vyšetrujú možnú súvislosť medzi nákazou Zika vírusom u tehotných žien a mikrocefálii u ich detí. Zatiaľ sú vydané doporučenia pre ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, aby dbali o zvýšenú opatrnosť a chránili sa pred poštípaním komármi. Zároveň sa doporučuje prípadne tehotenstvo odložiť.

Podľa CDC nahlásili brazílske zdravotné úrady medzi októbrom 2015 a januárom 2016 viac ako 3 500 prípadov mikrocefálii. V najviac postihnutej oblasti Brazílie je podozrenie na mikrocefálii približne u 1 % novorodencov.

Podľa prehlásenia WHO z dňa 28.1.2016 „dosiaľ nebola dokázaná príčinná súvislosť medzi novorodeneckými malformáciami a neurologickými príznakmi, ale je vysoko suspektné.“

CDC:

V 2016 vydalo americké stredisko pro kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) cestovné pokyny pre cestujúcich do postihnutých oblastí, vrátane preventívnych opatrení pri cestách, a doporučuje i prípadné odloženie cestovania.

Ženy, ktoré zvažujú tehotenstvo, by sa mali pred cestou poradiť sa svojím lekárom.

Ostatní vlády nebo zdravotnícke agentúry následne vydali podobné cestovní varovanie (Veľká Británie, Írsko, Nový Zéland, Kanada a Európska Únia), zatiaľ čo Kolumbie, Ekvádor, Salvador a Jamajka doporučuje ženám odložiť tehotenstvo až do doby, kedy bude viac informácii o možných o rizikách.

Informácie z WHO, CDC, ECDC.

 

Zdroj: ww.szu.cz