Monthly Archives: June 2017

Chráňte si Vašu kožu pred slnkom

Rakovina kože ja častou príčinou nádorových ochorení, mnoho kožných nádorových ochorení je preventabilných.

Každý rok je v Amerike hlásených okolo 63,000 nových prípadov a približne 9,000 úmrtí na melanóm (patrí medzi najsmrteľnejší druh kožnej rakoviny).

Vo svete každý rok sa vyskytne okolo 2 a 3 miliónov nemelanómov a 132 000 melanómov. Každý tretia diagnostikovaná rakovina je rakovina kože (uvádza WHO na svoje internetovej stránke), u jedného z piatich Američanov sa vyvinie rakovina kože počas života.

UV žiarenie je najčastejšia príčina kožných nádorových ochorení. Americká štúdia odborníkov zo CDC v Atlante zistila, že väčšina Američanov nepoužíva pravidelne opaľovacie krémy na ochranu svojej kože.

V skutočnosti menej ako 15% mužov a menej ako 30% žien uviedlo, používa opaľovací krém pravidelne na svoju tvári a iné exponované časti kože, keď sú vonku dlhšie ako 1 hodinu.

Mnoho žien udáva, že pravidelne používajú opaľovacie krémy na ich tvár, ale nie na iné exponované časti kože.

Prevencia:

  • Používajte široké spektrum opaľovacieho krému s SPF 15+ k ochrane exponovanej kože.
  • Vyhľadať tiene, hlavne počas obedňajších hodín.
  • Nosiť klobúk, slnečné okuliare a oblečenie na ochranu kože.
  • Opaľovacie krémy fungujú lepšie, keď použijete tieň alebo oblečenie a musia sa opakovane aplikovať každé dve hodiny a to po plávaní, pri spotení alebo osušení sa.

 

www.cdc.gov