Monthly Archives: May 2017

Svetový deň bez tabaku – 31. máj

Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. marca Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD), ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia.

Vo svete fajčí približne 1,1 miliardy ľudí. Predpokladá sa, že do roku 2025 sa toto číslo zvýši na 1,6 miliardy. Podľa WHO na ochorenia súvisiace s fajčením zomiera ročne 3,5 milióna a ide o druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia.

V roku 2003 prijala WHO Rámcový dohovor na kontrolu tabaku. Je to medzinárodný dohovor zameraný na komplexný boj proti užívaniu tabakových výrobkov. V súčasnosti má 168 účastníckych strán (štátov) vrátane Slovenska.

Heslo tohtoročnej témy je:  Tabak – hrozba pre rozvoj / Tobacco – a threat to development

Cieľom tohtoročnej kampane je zdôrazniť negatívny dopad užívania tabakových výrobkov na zdravie a tým aj na ekonomiku a trvalý rozvoj, poukázať na potrebu neustálej informovanosti verejnosti o zhubných účinkoch fajčenia na telesné aj duševné zdravie a vyzvať vlády, aby naďalej prijímali účinné opatrenia na zníženie ponuky a dopytu po všetkých formách cigariet a iných produktov určených na fajčenie, či už sú s obsahom nikotínu alebo bez neho.

Fajčenie je rizikovým faktorom viacerých ochorení a podľa WHO je zodpovedné  za:

  • 75% chronických pľúcnych chorôb – chronická obštrukčná choroba pľúc,
  • 30% nádorových chorôb – rakovina pľúc, ústnej dutiny, hrtana, prsníka, maternice …,
  • 20% kardiovaskulárnych chorôb – ischemická choroba srdca, ateroskleróza ….

Závislosť na fajčení spôsobuje nikotín, ktorý je zodpovedný aj za chuť, arómu tabaku a stimulačný účinok na centrálnu nervovú sústavu. Vo svete fajčí približne 1,1 miliardy ľudí a na ochorenie súvisiace s fajčením zomiera priemerne 3,5 milióna osôb ročne. Každoročne sa pokúsi s fajčením prestať viac ako 35 miliónov ľudí, ale len 5% z nich naozaj s touto závislosťou prestane.