Daily Archives: 29.3.2017

Svetový deň zdravia - 7. apríl 2017

Každoročne pripadá na 7. apríl Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950  Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie jej vzniku v roku 1948. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Téma sa každý rok mení a upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať nemalú pozornosť. Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2017 je depresia, ktorá  je jednou z hlavných zdravotných výziev v európskom regióne a je zároveň ústrednou témou Svetového dňa zdravia v roku 2017. Heslo „Depresia – hovorme o nej“. Poukazuje na fakt, že je liečiteľná, ale aj napriek tomu  je 50 %  všetkých prípadov nepodchytených. Vysoké osobné, sociálne a ekonomické výdavky a veľké množstvo ľudí, ktorí zatiaľ nie sú liečení, a to aj napriek dostupnosti lacnej a efektívnej starostlivosti iba zdôrazňujú dôležitosť venovania sa a prekonania tejto výzvy.

  • Depresia nie je zriedkavá mentálna porucha.

  • Globálne sa odhaduje, že okolo 350 miliónov ľudí rôznych vekových kategórií trpí depresiami.

  • Depresia patrí medzi najčastejšie zdravotné postihnutia vo svete, a výraznou mierou prispieva k celkovej chorobnej záťaži ľudstva.

  • Depresia častejšie postihuje ženy.

  • Mnoho prípadov neliečenej depresie vyústi do samovraždy.

  • Existujú efektívne možnosti diagnostiky a liečby depresie.

Leták: Info – depresia