Daily Archives: 8.3.2017

Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok k 7.3.2017

  Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.
Ochorenie spôsobuje vírus osýpok zo skupiny paramyxovírusov.Inkubačný čas je približne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.


Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do štyroch dní sa rozšíri na celé telo. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc a poškodenie centrálneho nervového systému. Postihnuté sú najmä deti do 5 rokov veku.

Zdrojom nákazy je chorý človek v počiatočnom štádiu ochorenia (ešte pred objavením sa vyrážky). Ochorenie sa prenáša vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého človeka. Imunita po prekonaní ochorenia je celoživotná.

Na Slovensku sa pred zavedením očkovania proti osýpkam evidovali tisíce ochorení ročne s početnými komplikáciami a úmrtiami. Po roku 1969, kedy u nás bolo zavedené pravidelné očkovanie detí, chorobnosť postupne klesala až na nulové hodnoty.

Posledná epidémia osýpok sa u občanov Slovenskej republiky vyskytla na prelome rokov 1997 a 1998. Odvtedy sa v Slovenskej republike nezaznamenal žiaden domáci (autochtónny) prípad ochorenia na osýpky.

V roku 2011 sa vyskytli dva importované prípady, v roku 2012 jeden importovaný prípad. V týchto prípadoch sa osoby nakazili mimo územia Slovenskej republiky. Išlo o Veľkú Britániu, Francúzsko a Rumunsko.

V súčasnosti možno hovoriť o dosiahnutí eliminácie osýpok v Slovenskej republike s ojedinelými importovanými ochoreniami z iných krajín.

V krajinách s nízkou úrovňou zaočkovanosti sa stále vyskytujú epidémie osýpok. Zvýšená migrácia neočkovaných osôb predstavuje riziko šírenia tohto ochorenia. V posledných rokoch však aj na Slovensku stúpol počet rodičov, ktorí odmietli povinné očkovanie detí, čo sa prejavilo na poklese zaočkovanosti. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča na dosiahnutie dostatočnej kolektívnej imunity proti osýpkam zabezpečiť 95 %-tnú zaočkovanosť dvomi dávkami očkovacej látky. V prípade poklesu zaočkovanosti pod odporúčanú 95 % úroveň sa vzhľadom na vysokú migráciu osôb nedá vylúčiť vznik epidémií po importe osýpok aj na Slovensko.

V roku 2016 sa v Slovenskej republike kontrolovala zaočkovanosť dvojročných detí proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Celoslovenská úroveň zaočkovanosti dosiahla hodnotu 94,5 %. Úroveň 95 % nedosiahli štyri kraje: Bratislavský, Trenčiansky, Banskobystrický a Košický.

Od februára 2016 v Rumunsku prebieha epidémia osýpok a napriek prijatým opatreniam ochorenia pribúdajú. Od konca septembra 2016 do 17. 2. 2017 bolo v Rumunsku hlásených 3 071 prípadov toho ochorenia.Väčšina prípadov sa vyskytla u detí do štyroch rokov. Hlásených bolo aj 16 úmrtí, ktoré sa vyskytli u osôb s oslabenou imunitou alebo iným základným ochorením. Až 96 % všetkých prípadov ochorenia sa vyskytlo u neočkovaných osôb. Osýpky v Rumunsku sú hlásené z tridsiatich šiestich zo 42 žúp. Najviac postihnuté sú tri najzápadnejšie župy susediace s Maďarskom a Srbskom (Arad, Timiş a Caraş-Severin).

Podľa dostupných informácií sa v maďarskom meste Makó, ktoré leží blízko rumunských hraníc, zaznamenalo nedávno 11 ochorení na osýpky, z toho päť prípadov laboratórne potvrdených. Ochorenia sa vyskytli u zdravotníckych pracovníkov. Ochoreli najmä pracovníci oddelenia intenzívnej medicíny.

V rámci EÚ bolo v roku 2016 hlásených celkovo 4 099 prípadov osýpok. Epidémie osýpok boli hlásené z Francúzska, Írska, Anglicka, Walesu a Talianska. V súčasnosti prebiehajú epidémie v Rakúsku, Nemecku, Taliansku a Belgicku.

Podľa údajov hlásených do Európskeho centra pre prevenciu prenosných ochorení za obdobie od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017 osem členských štátov EU/EEA (Rakúsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia) hlásilo ochorenia, kde sa chorí pravdepodobne nakazili v Rumunsku.

Epidémie osýpok sa vyskytujú okrem územia Európskej únie aj vo Švajčiarsku, Kongu, Guinei, Južnej Afrike a v Južnom Sudáne.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky situáciu vo výskyte osýpok monitoruje v rámci Epidemiologického informačného systému Slovenskej republiky ako aj v rámci Európskeho systému rýchleho varovania.

V prípade, že sa ochorenie na osýpky zavlečie do Slovenskej republiky, bude sa postupovať v súlade s Akčným plánom na elimináciu osýpok v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie.
Množstvo epidémií osýpok je dôkazom, že ochorenie neustále cirkuluje v populácii. Vzhľadom na pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike sa nedá vylúčiť import ochorení na naše územie. Nakoľko ide o vírusové ochorenie, liečba antibiotikami neprichádza do úvahy. V tomto prípade je potrebné neustále zdôrazňovať význam očkovania, nakoľko ide o jedinú špecifickú prevenciu tohto vysoko nákazlivého a nebezpečného ochorenia.


 

Zdroj: www.uvzsr.sk