Monthly Archives: March 2017

Svetový deň tuberkulózy (TBC) – 24. marec

Deň 24. marec je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň tuberkulózy (World Tuberculosis Day). Cieľom je informovať širokú odbornú aj laickú verejnosť o súčasnej situácii a trendoch tuberkulózy a motivovať ju k razantnejšiemu boju proti tejto chorobe na celom svete. Dátum bol vybraný na základe narodenia Roberta Kocha, objaviteľa pôvodcu tejto choroby v súčasnosti známom ako Kochov bacil.

Údaje z ECDC:

V roku 2015 odhadom bolo asi 323 000 nových prípadov TBC Európskom Regióne WHO, 60 195 prípadov TBV hlásených v 30 krajinách EÚ/EEA.

Údaje z WHO:

  • Tuberkulóza (TBC) patrí medzi top 10 príčin úmrtí vo svete.

  • V roku 2015 sa 10,4 milióna ľudí nakazilo TB a 1,8 milióna umrelo na toto ochorenie (vrátane 0,4 milióna osôb s HIV). 95% úmrtí na TBC sa vyskytli s krajinami s nízkymi a strednými príjmami.

  • Šesť krajín hlási 60% všetkých prípadov a to sú: India, Indonézia, Čína, Nigéria, Pakistan a Južná Afrika.

  • V roku 2015 sa približne asi 1 milión detí nakazilo TBC a 170 000 detí umrelo TBC (vrátane detí s HIV).

  • TB je hlavnou príčinou úmrtí u HIV-pozitívnych osôb: v roku 2015- 35% HIV úmrtí malo súvis s TBC.

  • Celosvetovo sa v roku 2015, odhadom asi u 480 000 ľudí vyvinuli multirezistentná TBC (MDR-TB).

  • Incidencia TBC klesla v priemere o 1,5% od roku 2000.

  • Odhaduje sa, že až 49 miliónov životov bolo zachránených vďaka diagnostike a liečbe TBC v rokoch 2000 až 2015.

  • Ukončenie TBC epidémie v roku 2030 je jedným z hlavných zdravotných cieľov.

 

Zdroj: ecdc.europa.eu

           www.who.int