Monthly Archives: January 2017

Najčastejšie bakteriálne ochorenia prenášané potraviny v krajinách EÚ za rok 2015

Podľa správy publikovanej na internetovej stránke úradu ECDC medzi najčastejšie bakteriálne nákazy prenášané potravinami sú kampylobakterióza a salmonelóza. V roku 2015 bolo zahlásených 229 213 prípadov kampylobakteriálnej enteritídy v krajinách EÚ a má stúpajúci trend od roku 2008. Salmonelóz bolo zahlásených 94 625 prípadov v roku 2015, v porovnaní s rokom 2014 kedy bolo zahlásených 92 007 prípadov salmonelózy.

KAMPYLOBAKTERIÓZY

sú črevné bakteriálne alimentárne ochorenie. Klinický priebeh ochorení: bolesť brucha, nauzea, vracanie, hnačky, zvýšená teplota.  Pôvodcami tohto ochorenia sú baktérie z rodu Campylobacter. Inkubačná doba je 2 – 5 dní. Najčastejším prameňom nákazy pre človeka je hydina, ošípané a hovädzí dobytok, ovce, psy, mačky, kone. Kampylobakter môže byť prítomný v črevom trakte týchto zvierat, ochorenie môže prebiehať bez príznakov. Spôsob nakazenia je možný konzumáciou kontaminovanej potraviny. Najčastejším faktormi prenosu sú jedlá s nedostatočne tepelne spracovanej hydiny, vajec, ďalej sú to syry, korbáčiky, mliečne výrobky, nepasterizované mlieko, párky, klobásy, jaternice, a iné výrobky živočíšneho pôvodu.

SALMONELÓZY

Termín zahrňuje črevné infekčné ochorenie. Prejavuje sa bolesťou brucha, nauzeou, vracaním, hnačkami a zvýšenou teplotou. Pôvodcami tohto ochorenia sú baktérie z rodu Najčastejším prameňom nákazy pre človeka je hydina, aj iné zvieratá (ošípané, vtáky, hlodavce, domáce korytnačky, plazy). Spôsob nakazenia je možný konzumáciou kontaminovanej potraviny. Najčastejším faktormi prenosu sú jedlá  s nedostatočne tepelne spracovaných vajec (krémové zákusky, žemľovka s penou, zmrzlina, domáce majonézy, majonézové šaláty, koláč so zapekaným snehom, praženica, volské oko,..) a hydiny. Pri nedodržaní hygienických zásad v procese prípravy, výroby môže dôjsť k prenosu salmonel rukami, kuchynským náradím, prípadne prostredníctvom pracovných plôch.

Zdroj: www.ecdc.europe.eu