Monthly Archives: November 2016

Začína sa sezóna črevných vírusových infekcií

Najčastejšie hnačkové ochorenia v zimnom období sú zapríčinené rotavírusmi, adenovírusmi a norovírusmi. Tieto ochorenia sa vyznačujú náhlym začiatkom s nauzeou, zvracaním (prevažne u detí), kŕčmi v brušnej dutine, hnačkou, prevažne u dospelých, nezriedka sa objavujú – bolesti hlavy, horúčka, zimnica.

Ojedinele dochádza k ťažkej dehydratácii pacienta, čo môže viesť až k smrti, najmä u starších osôb a ľudí vysilených inou chorobou.

Inkubačná doba je krátka, trvá 12 až 48 hodín. Ochorenie trvá 12 až 60 hodín, nevyžaduje si osobitnú liečbu, v ťažších prípadoch dehydratácie je potrebné zabezpečiť potrebný prívod tekutín. Norovírusy sú relatívne odolné, vydržia zmrazenie, zahriatie na 60 °C a dokážu pretrvávať vo vonkajšom prostredí niekoľko dní. Prameňom nákazy sú chorí jedinci alebo osoby v rekonvalescencii.

Hlavnými faktormi prenosu sú :

  • šaláty, sendviče, jedlá rýchleho občerstvenia kontaminované často osobami, ktoré s nimi manipulujú,
  • nedostatočne tepelne opracované jedlá, tiež ryby, ustrice ulovené vo vodách kontaminovaných fekáliami infikovaných ľudí.

Prenos z osoby na osobu:

  • sa najčastejšie uskutočňuje v zariadeniach ako sú ošetrovateľské a opatrovateľské domovy, hospice, nemocnice, ale aj školy, škôlky, rekreačné zariadenia a pod.

PREVENCIA:

  • očkovanie proti rotavírusom – k dispozícii sú dve očkovacie látky. Obe tieto vakcíny sú bezpečné a efektívne. Rotarix – 2 dávková schéma očkovania. Rotateq – 3 dávková schéma očkovania.
  • dôkladne umývanie rúk najmä pri čistení bielizne a prostredia po chorom (používať ochranné rukavice!!!) a po použití toalety
  • dostatočne tepelné spracovanie potravín
  • dôkladné umývanie ovocia a zeleniny
  • správna manipulácia s bielizňou znečisteným zvratkami alebo stolicou, aby sa zabránilo vytvorenie infekčného aerosólu.

 

Epidemiologická situácia v SR

K dňu 18.11.2016 bolo zahlásených do Epidemiologického informačného systému SR nasledovný počet prípadov:

Dg. A080 Rotavírusová enteritída 3 039 prípadov (56,06 chor./100 000 obyvateľov).

Dg. A081 Norovírusová enteritída 3 162 prípadov (58,32 chor./100 000 obyvateľov).

Dg. A082 Adenovírusová enteritída 517 prípadov (9,54 chor./100 000 obyvateľov).

 

Zdroj: EPIS