Monthly Archives: October 2016

Európsky týždeň BOZP

V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň kalendárneho roka každoročne vyhlásený za Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jeho hlavným cieľom je poskytovať informácie pre zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) oficiálne oznámila aktivity Európskeho týždňa dňa 4. októbra na svojej webovej stránke  www.osha.europa.eu a na stránke aktuálnej kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Rozmanité podujatia zamerané na podporu zvýšenia povedomia širokej verejnosti o dôležitosti vytvárania zdravých a bezpečných podmienok pre prácu sa budú konať vo všetkých krajinách Európskej únie.

Na Slovensku je národným kontaktným miestom EU-OSHA Národný inšpektorát práce, ktorý naplánoval na tento týždeň dve hlavné podujatia, a to na deň 26. októbra premietanie víťazného dokumentárneho filmu s tematikou bezpečnosti práce pre poslucháčov Technickej univerzity v Košiciach a na deň 27. októbra v spolupráci s Regionálnym poradenským a informačným centrom v Prešove, členom EEN (Sieť európskych podnikov) spoločný seminár. Bude sa na ňom hovoriť o aktuálnej kampani EU-OSHA, problémoch v oblasti BOZP a pracovno-právnych vzťahov, zisteniach inšpekcie práce pri kontrolách v zamestnávateľských subjektoch a o nových povinnostiach zamestnávateľov v súvislosti s vysielaním zamestnancov.

V ďalších dokumentoch Vám sprostredkovávame podrobné informácie o aktuálnej informačnej kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ako aj pozvánku hlavného hygienika SR na deň otvorených dverí na odbore preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR.

Dokumetny na stiahnutie:

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie – info (pdf)

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie – sprievodca (pdf)

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie – výzva (pdf)

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie – prezentácia (powerpoint)

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie – plagát (pdf)

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie – leták (pdf)

Podrobné informácie nájdete aj priamo na stránkach EU-OSHA:

https://osha.europa.eu/sk/highlights/european-week-2016-join-us-promoting-healthy-ageing-and-sustainable-work

https://osha.europa.eu/sk/themes/osh-management-context-ageing-workforce

https://osha.europa.eu/sk/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages

 Zdroj: www.uvzsr.sk