Monthly Archives: July 2016

Zika vírus vo svete - epidemiologické údaje

Európske centrurm pre kontrolu a prevenciu ochorení vo svoje týždennej správe o epidemiologickej situácii v infekčných ochorení informovalo o výskyte infekcií Zika vírusom. 

Od 45. kalendárneho týždňa roku 2015 – 18 krajín (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Rumunsko, Slovenia, Španielsko, Švédsko a UK) hlásilo 940 prípadov infekcii Zika vírusom súvisiacich s cestovaním v  Európskom Surveillance Systém (TESSy).

Údaje zo 7. júla 2016-

Guadeloupe: má zaznamenaných 20 070 pravdepodobných prípadov .

Freanzúsko Guiana: má zaznamenaných 8 715 pravdepodobných prípadov.

Martinik: má zaznamenaných 32 400 pravdepodobných prípadov.

St. Barthélemy: 185 pravdepodobných prípadov.

St. Martin: 1 260 pravdepodobných prípadov.

Prevencia

Pri cestách do oblastí postihnutých ochorením mali dodržiavať preventívne opatrenia zamerané na prevenciu uštipnutia komármi. Prevencia spočíva v celodennom  používaní repelentov, ktoré by mali obsahovať 30 % aktívnej látky DEET. Dôležité je nosenie vhodného odevu minimalizujúceho bodnutie komárom (dlhé rukávy a dlhé nohavice), používanie moskytiér a vyhýbanie sa oblastiam, ktoré sú zamorené komármi. Cestovatelia by si mali všímať príznaky infekcie Zika vírusom, a v prípade podozrenia vyhľadať odbornú zdravotnú starostlivosť a informovať lekára o pobyte v oblasti postihnutej Zika vírusom.

Zdroj: www.ecdc.eu

Viac informácii nájdete: http://www.cdc.gov/zika/geo/united-states.html