Monthly Archives: June 2016

Hodnotenie pitia kávy, maté a veľmi horúcich nápojov medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny IARC

Francúzsko, Lyon, 15. jún 2016 – Medzinárodná pracovná skupina zostavená z 23 vedcov zvolaná Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC), agentúrou rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), zhodnotili karcinogenitu pitie kávy, maté a horúcich nápojov. Súhrn záverečných hodnotení je publikovaný v časopise Lancet Oncology. a podrobné posúdenie bude v monografii 116 IARC.

"Tieto výsledky naznačujú, že pitie horúcich nápojov je jedna z pravdepodobných príčin rakoviny pažeráka, a že teplota, je skôr rizikové ako samotný nápoj" hovorí Dr. Christopher Wild, riaditeľ IARC.

Veľmi horúce nápoje

Pitie veľmi horúcich nápojov bol klasifikovaný ako pravdepodobný karcinogén pre človeka (skupina 2A). Toto tvrdenie bolo založené na obmedzených dôkazov z epidemiologických štúdií, ktorá ukázala pozitívnu súvislosť medzi rakovinou pažeráka a pitím veľmi horúcich nápojov. Štúdia v miestach, ako sú Čína, Iránska islamská republika, Turecko a Južná Amerika, kde čaj alebo maté sa tradičné pije veľmei horúce (asi 70 ° C), sa zistilo, že riziko rakoviny pažeráka sa zvyšuje s teplotou, pri ktorej bol nápoj pitý. Pri pokusoch na zvieratách, bol obmedzený dôkaz karcinogenity veľmi horúcej vody.

„Fajčenie a pitie alkoholu sú hlavnými príčinami rakoviny pažeráka, zvlášť v mnohých krajinách s vysokými príjmami, "zdôrazňuje Dr. Wild. "Avšak, väčšina rakoviny pažeráka sa vyskytuje v oblastiach Ázie, Južnej Amerika a východná Afrika, kde sa pravidelne piú veľmi horúce nápoje, kde príčiny pre vysoký výskyt tejto rakoviny nie sú tak dobre známe. "

Rakovina pažeráka je ôsma najčastejšia príčina rakoviny na celom svete a je jednou z hlavných príčin úmrtí na rakovinu, s približne 400 000 úmrtí zaznamenaných v roku 2012 (5% všetkých úmrtí na rakovinu).

Podiel pažerákových prípadov rakoviny, ktoré môžu byť spojené s pitnou veľmi horúcich nápojov, nie je známe.

Maté

Studené maté nemá karcinogény účinok pri pokusoch zvieratách ani v epidemiologických štúdiách.

Preto pitie maté pri teplotách, ktoré nie sú príliš horúce nebolo klasifikované ako karcinogénne pre človeka (skupina 3). Toto je založené na nedostatku dôkazov u ľudí karcinogenity pri pití studeného alebo teplého maté a nedostatočné dôkazy na pokusných zvieratách karcinogenity studenej maté ako pitnej kvapaliny.

Káva

Pitie kávy nebolo klasifikované ako karcinogén pre človeka (skupina 3).

Veľké množstvo dôkazov v súčasnej dobe viedlo k prehodnoteniu karcinogenity pitia kávy, predtým klasifikované ako potenciálny karcinogén pre ľudí (skupina 2B) IARCom v roku 1991. Po dôkladnom preskúmaní viac ako 1 000 štúdií u ľudí a na zvieratách, pracovná skupina zistila, že tam bol nedostatočný dôkaz karcinogenity kávy.

Mnoho epidemiologických štúdii poukázalo, že pitie kávy nemá karcinogénne účinky na nádory pankreasu, prsníka a prostaty a bolo pozorované zníženie rizika pre rakovinu pečene a maternice.

Zdroj:

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2016/pdfs/pr244_E.pdf