Monthly Archives: May 2016

V Európe je syfilis na vzostupe

Nové údaje publikované vo výročnej správe ECDC poukazujú, že od roku 2010 celková miera syfilisu má stúpajúci charakter v celej Európe, najmä medzi mužmi. V roku 2014 bola 6x vyššia incidencia u mužov ako u žien. Takmer dve tretiny (63%) prípadov hlásených syfilisu bolo zaznamenaných u mužov, ktorí majú sex s mužmi (MSM).

V roku 2014 bolo zahlásených 24 541 prípadov syfilisu v 29 členských štátoch EÚ / EHP (nie sú údaje z Rakúska a Lichtenštajnska), chorobnosť 5,1 na 100 000 obyvateľov. Väčšina infekcií sa zaznamenalo u osôb starších ako 25 rokov, zatiaľ čo mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov predstavovala iba 13% prípadov.

V rokoch 2010 a 2014 v mnohých krajinách najmä v západnej Európe, bol zaznamenaný prudký vzostup počtu hlásených prípadov syfilisu s nárastom o viac ako 50% v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Islande, Írsku, Luxembursku, Malte, Nórsku, Portugalsku a Spojenom kráľovstve. Kým údaje ukazujú výrazný nárast prípadov syfilisu u mužov v celej Európe, počty prípadov  u žien sa znížili.

Najväčší nárast osôb vo veku 45 rokov a viac.

V rokoch 2005 a 2014  bolo hlásených v 30 krajinách 208 134 prípadov syfilisu. V priebehu tohto desaťročia počet prípadov medzi vekovými skupinami do 35 rokov poklesol. Najväčšie nárasty boli zaznamenané u osôb vo veku 45 rokov a viac: ich podiel sa zvýšil z 18% na 30%.

Podpora bezpečného sexuálneho správania a testovanie v rizikových skupinách prostredníctvom cielených preventívnych kampaní je nevyhnutná pre prevenciu vzniku ďalších prípadov. Vďaka včasnej diagnostike je možné znížiť riziko komplikácií syfilisu.

Zdroj: www.ecdc.eu