Monthly Archives: May 2016

Svetový deň bez tabaku – 31. máj

stiahnuť

Tabak je jednou z najväčších preventabilných príčin úmrtí na svete. Približne 1,8 miliardy mladých ľudí (10 – 24 ročných) žije na tomto svete, pričom až 85 % detí a mládeže žije v rozvojových krajinách. Z tohto hľadiska je experimentovanie s fajčením a výskyt fajčenia najčastejší práve v rozvíjajúcich sa krajinách, kde priemerný vek dožitia je nižší ako v iných rozvinutých krajinách. Tabaková závislosť je jedným z rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú štatistiky chorobnosti a úmrtnosti na vybrané druhy ochorení v celom svete.

Základné fakty:

  • Tabak zabíja viac ako polovicu jeho užívateľov.

  • Ročne usmrtí tabak okolo 6 miliónov ľudí. Viac ako 5 miliónov z týchto úmrtí sú priamym výsledkom užívania tabaku kým viac ako 600 000 sú výsledkom pasívneho fajčenia.

  • Približne 80% zo sveta – 1 miliarda fajčiarov žije v krajinách so strednými a nízkymi príjmami.

 

Podľa vedeckých zistení je cigaretový dym /CD/ dynamickým komplexom viac než 4000 látok. Obsahuje látky farmakologicky aktívne, antigénne, cytotoxické, mutagénne a karcinogénne a preto jeho následky na ľudský organizmus sú mnohostranné.

MUDr. Elena Kavcová uvádza, že fajčenie je chronicky pôsobiaca noxa, ktorej ireverzibilné následky

sa prejavujú až po dlhodobej expozícii fajčiara na cigaretový dym. Podľa WHO je fajčenie zodpovedné za

vznik najmä nasledovných skupín ochorení:

  1. 30 % nádorových chorôb s najvýraznejším podielom rakoviny pľúc (90% u mužov a 70% u žien),

ale i nádorových chorôb úst, hrtana, pažeráka, žalúdka, pankreasu, hrubého čreva, konečníka,

pečene, močového mechúra, a dokonca aj prsníka, čípku maternice a penisu.

2.      20 % kardiovaskulárnych chorôb – ICHS, ateroskleróza a ischémia ciev dolných končatín.

3.      75 % chronickej bronchitídy, ktorá môže vyústiť do chronickej obštrukčnej choroby pľúc a emfyzému

Fajčenie má dokázateľnú súvislosť s výskytom cerebrovaskulárnych ochorení,  komplikácií v tehotenstve

a pri pôrode, ako na nepriaznivý účinok na plod a novorodeneckú úmrtnosť. Každých 10 sekúnd na

svete zomrie 1 človek na následky fajčenia.

 

Zdroj: www.lefa.sk

         www.uvzsr.sk

           www.who.int