Daily Archives: 22.4.2016

Svetový deň malárie 2016: Skončiť s maláriou navždy

World-Malaria-Day-25th-April-2016Každý rok si 25. apríl pripomíname Svetový deň malárie. Tohtoročná téma "Skončiť s maláriu navždy" odráža víziu sveta bez malárie určeného v dokumente "Globálna technická stratégia pre maláriu 2016-2030". Prijatá v máji 2015 zo strany Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, si kladie za cieľ dramaticky znížiť globálne bremeno malárie v priebehu nasledujúcich 15 rokov. Jeho ciele sú ambiciózne, ale dosiahnuteľné:

  • znížiť počet nových prípadov malárie najmenej o 90%

  • znižovanie úmrtnosti malárie najmenej o 90%

  • eliminovať malárie najmenej v 35 krajinách

  • obnoviť prevenciu malárie vo všetkých krajinách, ktoré sú bez malárie (malaria-free).

Podľa WHO "Svetovej správy o malárie 2015" bol zaznamenaný pokles globálnych prípadov malárie a úmrtí od roku 2000. Pokrok bol umožnený vďaka masívnemu rozšíreniu účinných nástrojov na prevenciu a liečbu malárie, ako sú insekticídy, diagnostické testy a antimalariká.

Významné výzvy však zostávajú: celosvetovo asi 3,2 miliardy ľudí – takmer polovica svetovej populácie – sú vystavení riziku malárie. V roku 2015 tam bol odhadovaný okolo 214 miliónov nových prípadov malárie a 438,000 úmrtí, a to najmä v subsaharskej Afrike. Milióny ľudí sú stále nemajú ešte prístup k službám potrebných na prevenciu a liečbu malárie.

Svetový deň malárie ponúka každoročne príležitosť vyzdvihnúť pokrok v boji proti malárii a zaviazať sa k pokračujúcim investíciám a akciám s cieľom urýchliť pokrok v boji proti tejto smrteľnej chorobe.

 

Zdroj: http://www.who.int/campaigns/malaria-day/2016/event/en/

 

Materiály na stiahnutie:

MALÁRIA V ČÍSLACH

10 faktov o malárii