Monthly Archives: March 2016

Smrteľný prípad záškrtu u neočkovaného dieťaťa v Belgicku

ECDC vo svojej týždennej správe informuje o výskyte smrteľného prípad záškrtu. Dňa 15. marca bol potvrdený záškrt u 3 ročného neočkovaného dieťaťa v Antwerp, Belgicko. Národné referenčné centrum  konfirmoval tento prípad. Príznaky sa objavili 6. marca a dieťa bolo prijaté na jednotku intenzívnej starostlivosti 11. marca. Následne dieťa umrelo 17 marca.

Záškrt (diftéria) je akútne infekčné ochorenie. Infekčný proces sa prevažne lokalizuje v hrdle, na mandliach, niekedy v nose, občas na koži, a celkom zriedkavo na očnej spojovke. Ide o zápalový proces na slizniciach sprevádzaný tvorbou „pablán“, zdurením lymfatických uzlín, vysokou teplotou. Ochorenie má ťažký priebeh, v priebehu ochorenia sa poškodzujú nervy, ktoré spôsobia ochrnutie hlasiviek a prehĺtacích svalov. Ochorenie máva často komplikovaný priebeh, a to najmä zápalom srdcového svalu, obrnou mäkkého podnebia, iných svalov a poškodením ľadvín. Pred érou očkovania a liečby antibiotikami bolo ochorenie sprevádzané vysokou smrtnosťou. Ochorenie vyvoláva baktéria Corynebacterium diphtheriae. Inkubačný čas je 2-5 dní. Nákaza sa prenáša vdychovaním kontaminovaného vzduchu. Prameňom nákazy je chorý človek.

 

Zdroj: http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

         http://www.ockovanieinfo.sk/sekcia-sk-35-Zaskrt-difteria