Monthly Archives: February 2016

Svetový deň boja proti rakovine – 4. február

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň proti rakovine. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch a liečbe. Svetový deň proti rakovine nám však každý rok pripomína, že počet prípadov sa stále zvyšuje.

Podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácii patria nádory dlhodobo medzi 2. najčastejšie príčiny smrti s podielom okolo 25%. v roku 2014 zomrelo 13 643 osôb so zhubným alebo nezhubným nádorom, ktorého lokalizácia bola klinicky veľmi závažná. Výskyt zhubných nádorov v celej populácii stúpa. Podľa lokalizácie zhubného nádoru z odhadov onkoportal GOBOCAN v roku 2012, bol na prvom mieste u mužov kolorektálny karcinóm s 2 347 prípadmi ochorenia. U žien patrilo prvé miesto rakovine prsníka s 2 643 prípadmi ochorenia, kolorektálny karcinóm u žien bol druhým najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným ochorením a rakovine maternice so 607 prípadmi ochorenia  patrilo piate miesto vo výskyte ochorenia.

Prevencia ochorenia spočíva v dodržiavaní správneho životného štýlu (strava bohatá na vlákninu, dostatok ovocia, zeleniny, pohybová aktivita,…) a absolvovaní preventívnych prehliadok.

 

Leták: Prevencia kolorektálneho karcinómu

         Odporúčania na prevenciu rakoviny

         Prevencia rakoviny prsníka

         Rakovina semenníka