Monthly Archives: January 2016

Informácie o chrípke na Ukrajine, Turecku, Pakistane a Indii

V Ukrajine bolo v období od 28.10.2015 do 10.1.2016 evidovaných 25 úmrtí na chrípku. Väčšina týchto fatálnych priebehov bola u pacientov stredného veku (34-44 rokov), ďalej je evidované úmrtie u jedného dieťaťa a jedného seniora (vek nebol špecifikovaný). Podľa dostupných údajov osoby neboli očkované. Ďalších 27 dokázaných infekcií hlási Arménia, ktorá eviduje aj 7 prípadov úmrtí. Od 11.1 do 18.1. boli v Arménii uzatvorené školy. Etiologickým agens bola u väčšiny úmrtí chrípka A/H1N1, v piatich prípadoch bola chrípka typu B. Podľa predbežných údajov odpovedajú kmene vakcinálnemu prototypu. Ťažké priebehy a úmrtia boli hlásené z niekoľkých miest na Ukrajine a Arménii. Z Petrohradu sú hlásene 3 úmrtí na chrípku A subtyp H3N2 a jedno úmrtí na A/H1N1. Na Ruskojazyčnej verzii webu "Promedmail" je uvedené celkom 9 úmrtí na chrípku v Rusku, pravdepodobne na subtyp A/H1N1. Ukrajina hlási stúpajúcu chorobnosť, v Arménii nie je tento údaj k dispozícii. ECDC komentuje situácii v Arménii, Izraeli, Turecku a Ukrajine ako epidémiu spôsobenú vírusom A/H1N1 s ťažkými priebehom a úmrtiami.

Turecko: V roku 2016 zatiaľ hlásených 463 nakazených A/H1N1 a 14 úmrtí. Takmer 3 000 osôb bolo s podozrením na chrípkovú infekciu priebežne hospitalizovaných – závažnosť príznakov nie je špecifikovaná. Medzi hospitalizovanými sú údajne aj cudzí štátni príslušníci. V roku 2015 v Turecku podľahlo chrípke 181 osôb.

Pakistan: hlási vyššiu incidenciu A/H1N1 vrátane úmrtí.

Indie: V marci 2015 bol hlásený relatívne vysoký počet úmrtí – 1 739 – v súvislosti s cirkuláciou chrípky A/H1N1pdm v Indii. Na situácii upozornilo i veľvyslanectvo ČR v Indii. V roku 2009, v dobe objavení sa tohoto vírusu po prvé, podľahlo v Indii infekcii 981 pacientov. V roku 2010 to bolo už 1 763 osôb, došlo k očakávanému poklesu a v roku 2011 to bolo len 75 osôb. Od roku 2012 sa počet úmrtí začal opäť zvyšovať (405 úmrtí v roku 2012, 699 úmrtí v roku 2013), rok 2014 priniesol pokles (218 úmrtí). V hemaglutinínu indickom izolátu A/Indian 6427/2014 boli zistené mutácie T200A (zlepšuje väzbu receptory v pľúcach) a D225N (spôsobuje vyššiu virulenciu). Iné zdroje (http://www.thehindu.com/sci-tech/health/mutationsmake-h1n1-virulent-spread easily/article6982873.ece) ešte uvádzajú mutáciu K166Q, ktorá je spojovaná s nižšou reaktivitou protilátok navodených kmeňom A/California 7/2009. Informácie sa však nedajú generalizovať, pretože bol sekvenován obmedzený počet indických izolátov a nie je teda jasné, či charakter ďalších cirkulujúcich vírusov je identický. V roku 2016 z Indie nie sú hlásené žiadne ďalšie úmrtia.

Zdroj: www.szu.cz