Daily Archives: 14.12.2015

Zdravotné riziká z konzumácie surového (nepasterizovaného) mlieka

mlieko

Surové mlieko môže byť kontaminované baktériami, ktoré môžu spôsobiť infekciu. Riziko nakazenia z konzumácie surového mlieka je väčšie, v porovnaní so zdravými deťmi a dospelými, u dojčiat, malých detí, seniorov, tehotných žien a osôb s oslabeným imunitným systémom (osoby s rakovinou, po transplantácii orgánov alebo s infekciou HIV/AIDS), Najčastejšie zdravotné ťažkosti spojené s konzumáciou nepasterizovaného mlieka sú hnačky, vracanie, teploty, bolesti a kŕče v bruchu.

Dodržiavaním správnej hygienickej praxe pri dojení je možné znížiť riziko kontaminácie mlieka.

Počas dojenia sa môžu do mlieka dostať baktérie, ako je Escherichia coli, Listeria, Campylobacter a Salmonella. Zvieratá, ktoré su kolonizované týmito baktérie sú zvyčajne zdravé.

Možnosti kontaminácie mlieka:

  • exkrementy prichádzajúce do priameho styku s mliekom (nedostatočné umytie  vemena)

  • infekcie kravského vemena (mastitída)

  • ochorenie hovädzieho dobytka (napr. bovinná tuberkulóza)

  • baktérie, ktoré žijú na koži kráv

  • životné prostredie (napr. výkaly, špina, zariadenia na spracovanie,)

  • hmyz, hlodavce, a iné vektory

  • ľudia (napr. krížová kontaminácia znečisteným oblečením a topánkami)

Pasterizácia je jediný spôsob, ako usmrtiť patogénne baktérie v mlieku.

Štúdia realizovaná Centrom pre kontrolu a prevenciu ochorení v Atlante (CDC) v roku 2012, skúmala epidémie z mlieka v Spojených štátoch po dobu 13 rokov. Zistili, že 60% epidémii malo spoločný faktor prenosu nákazy – surové mliečne výrobky. Tri štvrtiny týchto epidémii bolo v krajinách, kde bol v tej dobe predaj surového mlieka legálny. Odborníci zistili, že u tých, ktorí ochoreli zo surového mlieka bola 13x väčšia pravdepodobnosť, že budú hospitalizovaní, ako tí, ktorí ochoreli z pasterizovaného mlieka.

Ako minimalizovať riziko nákazy

  • Kupovať a konzumovať len pasterizované mlieko a mliečne výrobky. V prípade pochybností daný výrobok nekupujte!

  • Skladujte  pasterizované mliečne výrobky v chladničke

  • Ak budete konzumovať mäkké, čerstvé syry uistite sa, že sú vyrobené z pasterizovaného mlieka.

 

Zdroj: http://www.cdc.gov/features/rawmilk/