Monthly Archives: December 2015

Projekt „Chránime našich pacientov. Očkujeme sa proti chrípke“

ockovanieSlovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť v spolupráci s agentúrou Snowball communications zahájila projekt „Chránime našich pacientov. Očkujeme sa proti chrípke“. Projekt je určený na podporu zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov za svoje zdravie a zdravie pacientov. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o ochrane pacientov očkovaním zdravotníkov a najbližších kontaktov pacientov, zvýšiť povedomie o rizikách spojených s chrípkou u chronicky chorých pacientov a ďalších rizikových skupín a apelovať na nich, aby sa chránili proti chrípke očkovaním. Lekár by mal byť vzorom pre svojich pacientov. Preto chceme vyzývať lekárov, ktorí sa dávajú proti chrípke očkovať, aby to dali vedieť aj svojim kolegom a pacientom a boli na to hrdí.

Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstva zdravotníctva SR. Projekt podporuje Kancelária WHO na Slovensku, Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni, Detská fakultná nemocnica v Košiciach, Východoslovenský ústav srdcových chorôb v Košiciach, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica.

Do projektu sa môže zapojiť ktorékoľvek zdravotnícke zariadenie (ambulancia, nemocnica, klinika, oddelenie a pod.), v ktorom sa proti chrípke zaočkovalo minimálne 50 % pracovníkov. Prihlásiť sa môžu prostredníctvom stránky www.chranimenasichpacientov.sk

 Zapojené zdravotnícke zariadenie sa stane partnerom projektu a bude s jeho súhlasom zverejnené na webstránke www.chranimenasichpacientov.sk. Partneri dostanú Certifikát o ochrane pacientov očkovaním zdravotníkov, ktorý si môžu umiestniť na pracovisku a ďalšie materiály ku kampani (plagát, nálepky, odznaky). Do projektu sa už zapojilo 39 ambulancií a nemocníc na Slovensku. Kampaň podporili spoločnosti Sanofi Pasteur a Mylan.