Daily Archives: 26.10.2015

Ochráň svoje dieťa pred rotavírusom

rotavirus_456px
Rotavírus sa šíri u dojčiat a malých detí a môže spôsobiť silnú hnačku. Deti môžu byť  dehydrované a hospitalizované. Ochráňte svoje dieťa s rotavírusovou vakcínou.

Rotavírusová infekcia je bežná u dojčiat a malých detí. Tento vírus môže spôsobiť vážne vodnaté hnačky, vracanie, horúčku a bolesti brucha. Niektoré deti s rotavírusovou infekciou môžu stratiť veľa tekutín, čo môže viesť k dehydratácii. V dôsledku toho je nutná hospitalizácia.

Rotavírus sa šíri ľahko medzi deťmi. Vírus prežíva na rukách niekoľko hodín a na predmetoch (hračky, kľúče, klávesnica) aj 10 dní. Dané ochorenie sa najčastejšie vyskytuje v zimných mesiacoch.

Prevencia

K dispozícii sú dve očkovacie látky. Obe tieto vakcíny sú bezpečné a efektívne v prevencie rotavírusovej gastroenteritídy.

  • Rotarix – 2 dávková schéma očkovania.

  • Rotateq – 3 dávková schéma očkovania.

Ďalšie preventívne opatrenia:

  • izolácia dieťaťa s hnačkovým ochorením

  • dodržiavať zásady hygieny rúk

  • individualizovať pomôcky dieťaťa (nočníky, teplomery, hračky, pomôcky na toaletu…)

  • častejšie dezinfikovanie kľučiek, pracovných plôch, WC a sprchy po každom použití

  • dbať na správnu manipuláciu s plienkami, kontaminovanou bielizňou a biologickým materiálom

  • dieťa s rotavírusovou hnačkou nemôže navštevovať detské jasle a materskú školu

 

Zdroj: www.rotavirus.sk

           www.cdc.gov