Monthly Archives: October 2015

Svetový deň duševného zdravia - 10.10.2015

world-mental-health-daySvetový deň duševného zdravia vyhlasuje 10. októbra Svetová federácia duševného zdravia v spolupráci s WHO. Cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Heslom Svetového dňa duševného zdravia pre rok 2015 je  „Dôstojnosť pre duševné zdravie.“

Podľa svetových štatistík duševnými poruchami trpí asi 450 miliónov ľudí a WHO predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytne u každého štvrtého človeka. Z podrobnej analýzy WHO v rámci krajín Európskej únie, Islandu, Nórska a Švajčiarska vyplýva, že až 27% ľudí vo veku 18-65 rokov (približne 83 miliónov) zažilo aspoň jednu z radu duševných porúch (vrátene problémov vyplývajúcich z užívania návykových látok, psychózy, depresie, úzkosti a poruchy príjmu potravy).

Podľa štatistických údajov NCZI v psychiatrických ambulanciách bolo v SR v roku 2013 vyšetrených 373 220 pacientov, z nich 57% tvorili ženy. Najčastejšou príčinou ambulantnej liečby boli afektívne poruchy (32% vyšetrených osôb) a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (26%). Medzi najčastejšie diagnózy, s ktorými pacienti prichádzajú do psychiatrických ambulancií, patrí aj schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi s celkovým počtom 59 399 vyšetrených.

Pre udržanie dobrého zdravia je potrebná – vnútorná vyrovnanosť. Zároveň vnútorná pohoda závisí nielen od fyzického stavu a sociálneho prostredia, ale najmä od vzťahov medzi ľuďmi v blízkom okolí. Pevné, súdržné a kvalitné rodinné, partnerské, priateľské vzťahy sú zároveň významným podporným činiteľom pri zvládaní chronických ochorení.

Desatoro ako byť duševne zdraví:

  1. Prijímaj seba samého!

  2. Hovor o tom čo ťa trápi!

  3. Buď aktívny (športovanie, ..)!

  4. Uč sa novým veciam!

  5. Stretávaj sa s priateľmi!

  6. Rob niečo tvorivé!

  7. Zapoj sa pomôcť!

  8. Neváhaj požiadať o odbornú pomoc!

  9. Oddychuj a neboj sa snívať!

  10. Ži teraz a tu! (netrápiť sa na minulosťou alebo budúcnosťou)

 

Zdroj:  www.uvzsr.sk

          www.who.int

          www.dusevnezdravie.sk