Monthly Archives: June 2015

MERS koronavírus - informácie

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) je vírusové respiračné ochorenie spôsobené vírusom MERS-CoV (koronavírus).  Zdroj nákazy ako aj spôsob prenosu na človeka je stále v štádiu skúmania. Doterajšie vedecké analýzy však naznačujú, že zdrojom nákazy sú jednohrbé ťavy. Preto hovoríme o zoonóze – ochorení prenášané primárne zo zvierat na človeka. Prvé prípady, u ktorých sa zaznamenal prenos z človeka na človeka boli v Saudskej Arábii v roku 2012. Tu sa vyskytli aj lokálne epidémie. Sporadické ochorenia boli hlásené tiež v Európe a to prevažne u ľudí s pozitívnou cestovateľskou anamnézou do krajín Blízkeho Východu. Prvá a zatiaľ posledná väčšia epidémia MERS-CoV mimo Arabského poloostrova momentálne prebieha v Južnej Kórei. Prvý prípad ochorenia tu bol hlásený u človeka s pozitívnou cestovateľskou anamnézou na Blízky Východ.

MERS je respiračné ochorenie, ktoré sa u väčšiny chorých začína typicky horúčkou a kašľom. Prítomné môžu byť bolesti hrdla, triaška, bolesti svalov a kĺbov a sťažené dýchanie. V niektorých prípadoch boli zaznamenané hnačky. U ľudí s iným pridruženým ochorením a oslabeným imunitným systémom (diabetes, renálne ochorenie, chronické ochorenie pľúc atď.) môže ochorenie prejsť do ťažkej pneumónie, pri ktorej je nevyhnutné zabezpečiť ventiláciu pľúc a funkciu ďalších orgánov. V niektorých prípadoch sa zaznamenalo zlyhanie obličiek. Tým, že ochorenie začína rovnakými klinickými príznakmi ako u iných respiračných ochorení, je pri diagnostike veľmi dôležitá informácia o cestovateľskej anamnéze chorej osoby.

Najviac prípadov ochorenia MERS sa vyskytuje v krajinách Blízkeho Východu – Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty, Katar, Jordánsko, Omán, Kuvajt, Egypt, Jemen, Libanon a Irán. V tejto oblasti bolo k 10. júnu 2015 zaznamenaných 1 155 prípadov, z ktorých 479 ochoreniu podľahlo. V Európe bolo hlásených 15 prípadov a to v Turecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Grécku a Holandsku. Sedem chorých ľudí v Európe na ochorenie zomrelo. Najviac ochorení mimo Arabského poloostrova sa zaznamenáva v Južnej Kórei. Od mája 2015 k 16. 6. 2015 tu bolo doteraz zaznamenaných 153 potvrdených prípadov a z nich 19 úmrtí. Sporadické prípady v Ázii boli hlásené aj v Číne, Malajzii a na Filipínach.

Zdroj: www.uvzsr.sk