Monthly Archives: May 2015

Alimentárne nákazy - prevencia

alim. nakazy obr
Alimentárne nákazy (nákazy v potravín) vznikajú po požití mikrobiálne kontaminovanej potraviny. Sú to črevné nákazy, sprevádzané teplotou, hnačkou a vracaním. Pôvodcom sú patogénne mikroorganizmy (baktérie a vírusy) a parazity. Faktorom prenosu nákazy sú kontaminovaná voda a potraviny – mäso, mlieko, vajíčka a výrobky z nich, nedostatočne tepelne upravené a chladené. Pri nedodržaní hygienických zásad v procese prípravy, výroby môže dôjsť k prenosu mikroorganizmov rukami, kuchynským náradím, prípadne prostredníctvom pracovných plôch.

Preventívne opatrenia:

1. Výber zdravotne bezchybných potravín. Pri nákupe uprednostňovať tepelne spracované potraviny. Potraviny konzumované v surovom stave dokonale umyť.

2. Dokonalé preváranie potravín

3. Konzumácia bezprostredne po uvarení. Pokiaľ sú uvarené pokrmy ponechané pri teplote miestnosti, mikroorganizmy, ktoré proces varenia prežili sa začnú množiť.

4. Správne skladovanie potravín. Ak má byť strava pripravená v časovom predstihu, je nutné ju uchovávať buď v teplom stave (okolo 60°C) alebo v chlade (pod 10°C). Chybou je uloženie väčšieho množstva potravín, ktoré sú ešte teplé do chladničky. Stred potravín môže zostať dlho nad 10°C a mikroorganizmy sa pomnožia.

5. Dôkladné zohrievanie potravín. Uvarené potraviny je potrebné zohrievať opäť pri teplote minimálne 70°C.

6. Zabrániť skríženej kontaminácii surových a už uvarených potravín. Bezpečne uvarené potraviny sa môžu sekundárne kontaminovať surovými, a to priamo dotykom alebo nepriamo, použitím toho istého noža, dosky na krájanie a pod.

7. Umývanie rúk je nutné pred zahájením prípravy potravín, pri prerušení práce, po opracovaní surových potravín a samozrejme po použití toalety alebo prebaľovaní dieťaťa.

8. Čistota kuchynského zariadenia. Potraviny môžu byť kontaminované mikroorganizmami z pracovných plôch a kuchynských pomôcok.

9. Ochrana potravín pred hmyzom, hlodavcami a inými zvieratami, ktoré môžu tiež prenášať patogénne mikroorganizmy.

10. Používanie na prípravu potravy výhradne pitnej vody. Pokiaľ sú o kvalite vody určenej na prípravu stravy pochybnosti, je nutné ju prevariť.