Monthly Archives: April 2015

Svetový deň hygieny rúk - 5. máj

Dňa 5. mája 2015 sa uskutoční 10. ročník kampane „Save lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky zachrániš ruky“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange – Clean Care Is Safe Care“. Hlavným cieľom kampane je preukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. 


Materiály: 

Mojich 5 momentov – pacient s močovým katétrom

Poster 1 – zachraňuj životy

Poster 2 – bezpečnosť začína tu

Edukačná prednáška