Monthly Archives: March 2015

Svetový deň tuberkulózy (TBC) – 24. marec

tbc24. marec je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň tuberkulózy (World Tuberculosis Day). Cieľom je informovať širokú odbornú aj laickú verejnosť o súčasnej situácii a trendoch tuberkulózy a motivovať ju k razantnejšiemu boju proti tejto chorobe na celom svete. Dátum bol vybraný na základe narodenia Roberta Kocha, objaviteľa pôvodcu tejto choroby v súčasnosti známom ako Kochov bacil.

V roku 2013 sa odhaduje okolo 360 000 prípadov nákazy na TBC v Európskom regióne WHO, priemerná chorobnosť je 39/100 000 obyvateľov. 

Základné údaje

  • Tuberkulóza (TBC) je druhou najčastejšou príčinou úmrtí po HIV / AIDS z infekčných diagnóz.

  • V roku 2013 – 9 miliónov ľudí ochorelo na TBC a 1,5 milióna zomrelo na túto diagnózu vo svete.

  • Viac ako 95% úmrtí na TBC sa vyskytujú v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, a je najčastejšou príčinou úmrtí u žien vo veku 15 až 44.

  • V roku 2013 okolo 550 000 detí ochorelo na TBC a 80 000 HIV negatívnych detí zomrelo na TBC.

  • TBC je najčastejšou príčinou úmrtí u HIV-pozitívnych ľudí.

  • Úmrtnosť na TBC klesla o 45% medzi rokmi 1990 a 2013.

  • Odhaduje sa, že 37 miliónov životov bolo zachránených vďaka včasnej diagnostike a liečbe v rokoch 2000 a 2013.

 

Zdroj: www.who.int