Daily Archives: 18.2.2015

Ranový botulizmus – Nórsko a Spojené kráľovstvo

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a agentúra EÚ pre lieky (EMCDDA) informujú o výskyte ranového botulizmu u osôb, ktorí injekčne užívali heroín.


Od decembra 2014 do 10. februára 2015 bolo hlásených 23 prípadov ranového botulizmu medzi osobami, ktorí injekčne užívali heroín v Nórsku (8 potvrdených prípadov) a Škótsko (6 potvrdené a 9 pravdepodobných prípadov). Všetky prípady boli hlásené medzi užívateľmi heroínu. Vo všetkých nórskych prípadoch si jednotlivci kúpili drogy v oblasti Oslo. Vo Veľkej Británii je k dispozícii informácia, že drogy boli zakúpené v oblasti Glasgow.


Zdrojom nákazy je môže byť pravdepodobne kontaminovaný heroín. V súčasnosti nie je známe, či existuje súvislosť medzi ohniskami v oboch krajinách. Avšak, v súčasnosti na základe dostupných informácií o časovej a geografickej distribúcii prípadov, je možné predpokladať, že tieto prípady sú prepojené s  rovnakou šaržou kontaminovaného heroínu.


Clostridium botulinum sa neprenáša z človeka na človeka. Riziko pre celú populáciu v súvislosti s týmito prípadmi je nízke.


Obe agentúry EÚ (ECDC, EMCDDA) bude aj naďalej monitorovať danú situáciu a vykonávať potrebné opatrenia. 


 


Zdroj: www.ecdc.eu