Daily Archives: 30.10.2014

Vtáčia chrípka A(H7N9) vírus – Čína

19. októbra Ministerstvo zdravotníctva v Číne informovalo WHO 2 laboratórne potvrdené prípady infekcie u ľudí nakazených vírusom vtáčej chrípky A(H7N9), z toho 1 úmrtie.

Popis prípadov

44-ročná žena z Urumqi, u ktorej sa objavili príznaky 4. septembra 2014. Hospitalizovaná bola 7. septembra a 9. septembra zomrela. Pacientka mala pozitívnu epidemiologickú anamnézu (expozícia živej hydiny).

7-ročné dievča z Chaoyang District, príznaky sa objavili 16. septembra. Stav pacientky bol mierny a nebola potrebná hospitalizovaná.

Čínska vláda prijala nasledovné opatrenia:

  • Posilnenie dohľadu (surveillance) a analýzy epidemiologickej situácie

  • Posilnenie lekárskej starostlivosti

  • Zabezpečenie komunikácie s verejnosťou ohľadom rizík.

WHO naďalej pozorne monitoruje situáciu vtáčej chrípky A(H7N9) a hodnotí riziká. 

 

 

Odporúčania WHO pre cestovateľov:

  • nenavštevovať hydinové farmy, trhy vtákov

  • často si umývať ruky mydlom a vodou

  • konzumovať potraviny len dostatočne tepelne upravené

  • po návrate domov sledovať zdravotný stav a v prípade zdravotných ťažkostí kontaktov svojho lekára a informovať ho o návšteve danej krajiny

Zdroj: http://www.who.int/csr/don/29-october-2014-avian-influenza/en/