Monthly Archives: October 2014

Chikungunya - Francúzsko

Dňa 21. októbra 2014 bolo WHO informované Národným kontaktným miestom MZP pre Francúzsko o 4 prípadoch ochorení chikungunya získanej v Montpellier, Francúzsko. Tieto prípady boli potvrdené francúzskym Národným referenčným laboratóriom pre arbovírusy. Jedná sa o prvé prípady od roku 2010, kedy bol zistený prenos chikungunya vo Francúzsku.

Tieto štyri prípady infekcie chikungunya vznikli v rámci tej istej rodiny, s príznakmi nástupu medzi 20. septembrom a 12. októbrom 2014. Prípady žijú v Montpellier blízkosti prípadu chikungunya importovaného z Kamerunu. Nové prípady majú negatívnu cestovateľskú anamnézu počas 15 dní pred nástupom symptómov.

Francúzske orgány na ochranu verejného zdravia realizujú potrebné opatrenia.

Chikungunya je vírusové ochorenie, zriedka smrteľné. Prenos na človeka je infikovanými komármi. Príznaky zahŕňajú vysokú horúčku, bolesť hlavy, bolesť v kĺboch ​​(členky, zápästia), ktoré môže pretrvávať niekoľko týždňov. Tieto príznaky sa objavujú medzi 4. a 7. dňom po poštípaný infikovaným komárom. 

 

Zdroj: www.who.int