Monthly Archives: August 2014

Osýpky a rubeola v EÚ/EEA

Európske centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC) vypracovalo správu „Surveillance report“ o výskyte osýpok a rubeoly v EÚ/EEA za obdobie 12 mesiacov (Júl 2013 – Jún 2014).  ecdc

Osýpky

  • Počas 12 mesiacov bolo hlásených 7 116 prípadov osýpok.

  • Najviac prípadov hlásilo Nemecko, Taliansko, Holandsko.

  • U 93% bol známy očkovací status, z tohto počtu bolo 88,1% neočkovaných.

  • Úmrtie hlásené v jednom prípade. Komplikácie ako akútna encefalitída zaznamenaný v jednom prípade.

  • Nové ohniská osýpok hlásené z Belgicka a Švédska.

  • Nozokomiálne infekcie boli zaznamenané v  Českej republike, Lotyšsku a Španielsku.

  • Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť v skupine 1-4 ročných a 10-14 ročných.

Rubeola

  • Počas 12 mesiacov (Júl 2013 – Jún 2014) bolo hlásených  9 443 prípadov rubeoly.

  • Poľsko tvorilo 97,5% všetkých hlásených prípadov rubeoly v EÚ.

  • Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť v skupine 5-9 ročných.

 

Zdroj: www.ecdc.europa.eu