Monthly Archives: June 2014

Detekcia poliovírusu v odpadovej vode v Brazílii

brazilia

Dňa 18. júna 2014 bola hlásená izolácia divokého poliovírusu typu 1 (WPV1) zo vzoriek odpadových vôd odobratých v marci 2014 pri medzinárodnom letisko Viracopos, mesto Campinas  v štáte São Paulo, Brazília. Vírus bol zistený len v odpadových vodách.

Zdravotnícke orgány v Brazílii posilnili svoju surveillance zameranú na zisťovanie prenosu WPV1 a potenciálne prípady paralytickej obrny u neočkovaných osôb. Zaočkovanosti proti detskej obrne v štátu São Paulo a v meste Campinas boli vyššie ako 95% v pravidelnom očkovacom programe.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hodnotí riziko ďalšieho medzinárodného šírenia tohto vírusu z Brazílie ako veľmi nízke.

Odporúčania pre cestovateľov

WHO odporúča, aby všetci cestujúci do a z oblastí postihnutých detskou obrnou (poliomyelitídou) si skontrolovali svoj očkovací status a boli plne očkovaný proti detskej obrne.

Zdroj: http://www.who.int/csr/don/2014_6_23polio/en/