Zmluvy podpísané v období od 01.01.2012 do 31.12.2012

 

Číslo zmluvy

Účastník zmluvy

IČO účastníka

Názov zmluvy  -dodatku

Dátum uzatvorenia

Dátum súhlasu

Dátum účinnosti

Dátum platnosti

Hodnota v EUR

1-2012

Michal Maňťo KARAMELKY, Okružná 2061/3, 026 01 Dolný Kubín

46249974

Zmluva o nájme  nebytových priestorov

28.11.2012

20.01.2012

17.02.2012

17.02.2017

44,50 záloha mesačne

2-2012

Altermedic, s.r.o., Mierová 1960/5-1, 026 01 Dolný Kubín

 

46216383

 

Zmluva o nájme  nebytových priestorov

05.12.2011

20.01.2012

17.02.2012

17.02.2017

21,00 záloha mesačne

3-2012

Základná organizácia SOZ ZaSS pri RÚVZ v D. Kubíne

 

Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2012

01.03.2012

01.03.2012

 

01.03.2012

-

4-2012

Základná organizácia SOZ ZaSS pri RÚVZ v D. Kubíne

 

Kolektívna zmluva pre zamestnancov vo verejnom záujme na rok 2012

01.03.2012

01.03.2012

 

01.03.2012

 

5-2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

35697270

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

27.03.2012

-

05.04.2012

27.03.2012

0,12€/min.

6-2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

35697270

Zmluva o kúpe zariadenia

27.03.2012

-

05.04.2012

27.03.2012

72,00 €

48/2012

ŽSK DoNsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

00634905

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1.1.2012

-

01.01.2012

01.01.2012

Nájom mesačne 68,85 €

Ost. služby mesačne 42,60 €

55/2012

ŽSK DoNsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

00634905

Zmluva o poskytovaní služieb

28.02.2012

-

01.03.2012

01.03.2012

2,65 €/ 1 stravný lístok

1/2012

Základná organizácia SOZ ZaSS pri RÚVZ v D. Kubíne

 

Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2012

30.08.2012

-

03.09.2012

03.09.2012

 

1/2012

Základná organizácia SOZ ZaSS pri RÚVZ v D. Kubíne

 

Doplnok ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov vo verejnom záujme na rok 2012

30.08.2012

-

03.09.2012

03.09.2012

 

1/2012

MVDr. Blažej Bystriansky, Nemocničná 1947/37, 026 01 Dolný Kubín

42218047

Zmluva o nájme nebytových priestorov

10.10.2012

12.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

48,80 € mesačne záloha