Monthly Archives: February 2017

Svetový deň rakoviny - 4. február

Svetový deň rakoviny je iniciatíva, ktorú vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) (www.uicc.org/) a pripomína sa od roku 2002.

Základné fakty o rakovine (www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/)

  • Rakovina sa zaraďuje medzi hlavné príčiny chorobnosti a úmrtnosti na celom svete s približne 14 miliónov nových prípadov a 8.200.000 rakovinových úmrtí v roku 2012.
  • Očakáva sa, že počet nových prípadov vzrastie cca o 70% v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí.
  • U mužov bola najčastejšie diagnostikovaná rakovina v roku 2012 na pľúcach, prostate, konečníku, žalúdku a na pečeni.
  • U žien je najčastejšie diagnostikovaná rakovina na prsníku, konečníku, pľúcach, na krčku maternice a na žalúdku.
  • Asi 30% úmrtí na rakovinu je spôsobených nesprávnym, rizikovým životným štýlom: ide o vysoký index telesnej hmotnosti, nízku spotrebu ovocia a zeleniny, nedostatok fyzickej aktivity, užívanie tabaku a užívanie alkoholu.
  • Užívanie tabaku je najdôležitejším rizikovým faktorom pre rakovinu, spôsobuje viac než 20% celosvetových úmrtí na rakovinu, a asi 70% svetových úmrtí pripadá práve na rakovinu pľúc.
  • Rakovinotvorné vírusové infekcie (HBV/HCV, HPV), sú zodpovedné za až 20% všetkých úmrtí na rakovinu v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.
  • Viac ako 60% z celkového počtu nových ročných prípadov sveta, sa vyskytuje v Afrike, Ázii, v Strednej a Južnej Amerike. Tieto oblasti tvoria 70% svetových úmrtí na rakovinu.
  • Očakáva sa, že počet prípadov rakoviny sa zvýši zo 14 miliónov v roku 2012 na 22 miliónov v nasledujúcich dvoch dekádach.

Heslo Svetového dňa rakoviny

My to dokážeme. Ja to dokážem. We can. I can.

Svetový deň boja proti rakovine sa v rokoch 2016-2018 bude niesť v duchu hesla „Dokážeme. Dokážem.“ V rámci tejto témy sa bude venovať objavovaniu možností, ako my všetci (kolektívne alebo ako jednotlivci) môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú rakovina predstavuje.

Keďže rakovina rôznym spôsobom ovplyvňuje každého z nás, všetci máme moc konať tak, aby sme znížili jej vplyv na jednotlivcov, rodiny a komunity. Svetový deň boja proti rakovine nám dáva šancu premýšľať o tom, čo môžete urobiť, stanoviť si záväzok a prijať opatrenia. Nech sa rozhodnete spraviť čokoľvek, „Dokážeme. Dokážem.“ spraviť zmenu v boji proti rakovine.

Kľúčové odkazy:

Dokážeme

* Podnietiť akciu, uskutočniť akciu

* Predchádzať rakovine

* Povzbudiť vnímanie

* Budovať zdravé prostredie

* Zlepšiť prístup k liečbe rakoviny

* Vybudovať kvalitnú pracovnú silu v starostlivosti o chorých s rakovinou

* Mobilizovať naše siete s cieľom poháňať pokrok

* Formovať zmenu politiky

* Odôvodniť investície do kontroly rakoviny

* Spolupracovať s cieľom zväčšiť dopad

 

Dokážem:

* Viesť zdravý životný štýl

* Pochopiť, že včasné zachytenie môže zachrániť životy

* Žiadať podporu

* Podporovať druhých

* Prevziať kontrolu nad svojim životom s rakovinou

* Milovať a byť milovaný

* Byť samým sebou

* Vrátiť sa do práce

* Zdieľať svoj príbeh

* Otvorene o tom hovoriť

 

Zdroj: www.worldcancerday.org