Monthly Archives: September 2016

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2016

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe prebieha od 10. septembra do 2. októbra. Tento rok sme si pripomenuli jeho druhý ročník, ktorého hlavnou témou bolo „Nabádať k pohybu, nie len počas jeho trvania, ale aj po celý rok“ bez ohľadu na vek, zázemie či fyzickú zdatnosť.  Na Slovensku  bolo  oficiálne otvorenie 10. septembra v Košiciach a trval do 17. septembra. Hlavné podujatie sa uskutočnilo 15. septembra v Bruseli.

Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2013 sa športu a pohybovým aktivitám Európania  venujú veľmi málo.  Až 59% Európanov sa nikdy alebo len veľmi málo venuje nejakému cvičeniu či športu.  Podobne sú na tom aj Slováci.  Vôbec necvičí ani nešportuje asi  41% a  raz do týždňa sa venuje nejakej pohybovej aktivite len 34%. Asi ¾ Slovákov nevenuje pohybu dostatočnú pozornosť.

Pri tejto príležitosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne v spolupráci s Mestom Dolný Kubín, v rámci Európskeho týždňa športu, realizoval  v telocvični bývalej základnej školy na Nemocničnej ulici, merania celkového cholesterolu, percento tuku a svalovej hmoty, množstvo viscerálneho tuku a BMI u záujemcov, ktorí  si prišli zacvičiť. Celkom sa akcie zúčastnilo 31 osôb, ktorí pozitívne zhodnotili podujatie.

img_20160920_171409

 europsky-tyzden-sportu-3