Monthly Archives: September 2016

Svetový deň besnoty - 28. september

svet. den besnoty Svetový deň besnoty sa prvýkrát pripomínal v roku 2007. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o vplyve ľudskej a zvieracej besnoty, kontrole a prevencie tohto ochorenia, ktorému sa dá predísť, tiež podpora prostredníctvom vzdelávacích programov a zvýšenie dostupnosti primeranej lekárskej starostlivosti u ohrozených osôb.

Besnota (rabies) je zoonóza (ochorenie, ktoré sa prenáša zo zvierat na človeka) spôsobená vírusom.  Jedná sa o akútne zápalové ochorenie centrálneho nervového systému. Ochorenie sa prejavuje horúčkou, bolesťou hlavy, slabosťou, halucináciami, dezorientáciou, neprimeraným správaním, kŕčmi hltacie a laryngálneho svalstva, hydrofóbiou (strach z vody). Inkubačná doba je 10 až 90 dní. Hlavným prameňom nákazy sú líška, pes, mačka a netopier.

KĽÚČOVÉ ÚDAJE: 

 • Besnota je 100% preventabilné (odvrátiteľné) ochorenie.
 • Besnota sa vyskytuje vo viac ako v 150 krajinách.
 • Viac ako 60 000 ľudí ročne zomrie na besnotu, najviac prípadov je v Ázii a Afrike.
 • 40% ľudí, ktorí sú uhryznutý podozrivými besnými zvieratami sú deti do 15 rokov veku.
 • Psy sú najčastejším zdrojom úmrtí človeka na besnotu.
 • Čistenie rany a očkovanie ihneď po kontakte s podozrivým zvieraťom môže zabrániť vzniku besnoty a smrti.

 

PREVENCIA:

 • Dajte pravidelne zaočkovať psov proti besnote.
 • Dohliadajte na psov a udržujte mačky, fretky vo vnútri domov a bytov.
 • Kontaktujte príslušné orgány pri zistená neznámych túlavých zvierat, aby zabezpečili odchyt túlavých zvierat.
 • Naučte deti, aby sa  nedotýkali neznámych zvierat.
 • Zabráňte vstupu netopierov do obývaných priestorov.
 • Po pohryzení dôkladne umyte ranu mydlom a vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 

Zdroj: www.who.int

           www.cdc.gov