Monthly Archives: August 2016

Vedeli ste o očkovaní, že...

 • doterajšie štúdie a práce vedú k záveru, že riziko vzniku diabetu je vyššie po prekonaní ochorenia ako po očkovaní

 • environmentálne faktory nie vakcinácia sa spolupodieľajú na vzniku diabetes

 • 10 ročný prierez (1990-2000) realizovaný v Dánsku, v ktorom bolo sledovaných 4 720 517 detí nepotvrdil žiadnu štatistickú významnosť pre žiadny typ očkovania z hľadiska asociácie DM (Hviid A et al.: Childhood vaccination and typ 1 diabetes New England Med. 2004, 350)

 • pozitívna rodinná anamnéza na atopickú dermatitídu nie je kontraindikáciou na očkovanie akoukoľvek vakcínou

 • medzi očkovaním a vznikom atopických chorôb nie je dokázaný žiadny kauzálny vzťah

 • v niektorých štúdiách očkovanie proti ovčím kiahňam znížilo rozvoj ťažších foriem atopického ekzému v neskoršom veku, čiže malo preventívny účinok

 • očkovanie proti chrípke je dôležitým preventívnym krokom pri stabilizácia zdravotného stavu pacienta s chronickou pľúcnou chorobou

 • očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým astmatikom

 • podľa štúdii očkovanie proti chrípke zvyšuje kvalitu života astmatikov a znižuje chorobnosť

 • očkovanie proti čiernemu kašľu je efektívne a zabraňuje jeho vzniku najmä u malých dojčiat

 • viaceré štúdie ukázali ochranný vplyv očkovania pred vznikom leukémie

 • tehotenstvo alebo dojčenie nie je kontraindikáciou očkovania proti chrípke, VHB, tetanu a besnote

 • príčinný vzťah výskytu syndrómu náhleho úmrtia dojčiat a očkovanie je vylúčený na základe viacerých štúdii, dokonca na základe metaanalýz sa konštatuje, že očkovanie predstavuje skôr ochranný efekt pred SIDS

Zdroj: Miloš JeseňákIngrid Urbančíková; Očkovanie v špeciálnych situáciách, Vydavateľstvo: Mladá fronta, 2013