Monthly Archives: March 2015

Brušný týfus v Ugande

uganda mapDňa 24. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva v Ugande potvrdilo Svetovej zdravotníckej organizácie epidemický výskyt nákazy brušného týfusu.

Epidémia sa vyskytli v meste Kampala začiatkom roka 2015. K 5. marcu 2015 bolo celkovo hlásených 1 940 pravdepodobných prípadov. Od prvého epicentra v Kampale sa epidémia doteraz rozšírila do všetkých častí hlavného mesta a do susedných okresov. Najviac postihnutou skupinou sú mladí muži vo veku medzi 20 a 39 rokov. Väčšina prípadov pracuje v podnikateľskom sektore alebo ako robotníci. Potraviny od predajcov a kuchárov môžu byť faktorom prenosu šírenia nákazy. Na začiatku epidémie bolo laboratórne potvrdena v 4 vzorkách zo 16 testovaných vzoriek patogén Salmonella typhi. V ďalších vzorkách bol identifikovana Salmonella paratyphi skupiny A. Kontaminovaná pitná voda a džúsy boli zistené ako hlavný zdroj infekcie. Väčšina výsledkov testovaných vodných zdrojov zistilo silné znečistenie baktériami Escherichia coli a výkalmi.

Zdroj: www.who.int