Monthly Archives: January 2015

Svetový deň lepry (malomocenstvo) - 25. január

Vedeli, že…

  • Malomocenstvo je infekčné ochorenie spôsobené baktériou Mycobacterium leprae.

  • Bacil je rezistentný na vonkajšie prostredie aj na bežné dezinfekčné prostriedky a dokáže prežívať až 5 mesiacov.

  • M. leprae pôsobí pomaly a inkubačná doba ochorenia je okolo 5 až 20 rokov

  • Toto ochorenie postihuje predovšetkým kožu, periférne nervy, sliznice horných dýchacích ciest a tiež oči.

  • Prameňom nákazy je len chorý človek.

  • Lepra je liečiteľná.

  • Baktérie sa prenášajú kvapôčkami z nosa a úst, a častým kontaktom s neliečenými prípadmi. Vstupná brána je nosová sliznica.

  • Včasná diagnóza a liečba zohráva aj naďalej kľúčovú úlohu pri odstraňovaní tejto choroby.

  • Neliečené malomocenstvo môže spôsobiť progresívne a trvalé poškodenie kože, nervov, očí a končatín.

  • Oficiálne údaje z 115 krajín ukazujú globálny výskyt malomocenstvo až 189 018 prípadov ku koncu roka 2012 a v priebehu toho istého roka, bolo hlásených 232 857 nových prípadov.

 

 

Zdroj: www.who.int